THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H294X200X8X12 (56.8KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H294x200x8x12 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H300/ THÉP H300 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H300/ thép H300 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H300X300X10X15 (94KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H300x300x10x15 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép hình...

THÉP HÌNH H340/ THÉP H340 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H340/ thép H340 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H340X250X9X14 (79.7KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H340x250x9x14 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235....Thép hình...

THÉP HÌNH H350/ THÉP H350 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H350/ thép H350 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H350X350X12X19 (137KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H350x350x12x19 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235....Thép hình...

THÉP HÌNH H390/ THÉP H390 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H390/ thép H390 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H390X300X10X16 (107KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H390x300x10x16 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235....Thép hình...

THÉP HÌNH H400/ THÉP H400 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H400/ thép H400 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H400X400X13X21 (172KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H400x400x13x21 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235....Thép hình...

THÉP HÌNH H440/ THÉP H440 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H440/ thép H440 tiêu chuẩn A36/ SS400 mác thép A36, SS400, A572...

THÉP HÌNH H440X300X11X18 (124KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H440x300x11x18 mác thép A36, SS400, A572, Q345, S355, S275, S235....Thép hình...

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x50x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I100x50x6000mm ( 7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x50x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I100x55x4,5x6,5x6000mm ( 9.46kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x55x4.5x6.5x6000mm có...

THÉP HÌNH I120/ THÉP I120

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I120/ Thép I120 . Thép I120x64x4.8x6.5xx6000mm có trọng lượng 11.5kg...

THÉP HÌNH I120x64x4.8x6.5x6000mm (11.5kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I120/ Thép I120 . Thép I120x64x4.8x6.5xx6000mm có trọng lượng 11.5kg...

THÉP HÌNH I148/ THÉP I148 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I148/ Thép I148 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I148x100x6x9x6000mm có trọng lượng...

THÉP HÌNH I148x100x6x9 (21.7kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I148/ Thép I148 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I148x100x6x9x6000mm có trọng lượng...
image