THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH H-I-U-V

THÉP HÌNH V250X250/ THÉP V250X250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V250x250/ Thép V250x250 hay còn gọi là Thép góc L250x250...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V250X250X25X12000MM(94KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V250x250X25X12000mm hay còn gọi là Thép góc L250x250X25X12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V30X30/ THÉP V30X30

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V30x30/ Thép V30x30 hay còn gọi là Thép góc L30x30...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V40X40/ THÉP V40X40

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V40x40/ Thép V40x40 hay còn gọi là Thép góc L40x40...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V50X50/ THÉP V50X50

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V50x50/ Thép V50x50 hay còn gọi là Thép góc L50x50...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V63X63/ THÉP V63X63

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V63x63/ Thép V63x63 hay còn gọi là Thép góc L63x63...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V65X65/ THÉP V65X65

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V65x65/ Thép V65x65 hay còn gọi là Thép góc L65x65...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V70X70/ THÉP V70X70

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V70x70/ Thép V70x70 hay còn gọi là Thép góc L70x70...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V75X75/ THÉP V75X75

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V75x75/ Thép V75x75 hay còn gọi là Thép góc L75x75...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V80X80/ THÉP V80X80

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V80x80/ Thép V80x80 hay còn gọi là Thép góc L80x80...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V90X90/ THÉP V90X90

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V90x90/ Thép V90x90 hay còn gọi là Thép góc L90x90...Hàng nhập...

THÉP U100X50 - THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U100X50 - THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT) .Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.

THÉP U125X65- THÉP HÌNH U125X65X6X8 (13.40KG/MET) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U125X65- THÉP HÌNH U125X65X6X8 (13.40KG/MET) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN...

THÉP U150X75 - THÉP HÌNH U150X75X9X12.5 TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U150X75 - THÉP HÌNH U150X75X9X12.5 TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN. Thép hình...

THÉP U300x90 - THÉP HÌNH U300X90X9X13 THÁI LAN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U300x90 - HÌNH U300X90X9X13 THÁI LAN. Thép hình U300x90X9X13 có khối lượng 38.10kg...

THÉP U380X100 - THÉP HÌNH U380X100X10.5X16 THÁI LAN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U380x100X10.5X16 có khối lượng 54.50kg/mét ( CÂY 6M HOẶC 12M...

THÉP U75X40 - THÉP HÌNH U75X40 TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U75X40 - THÉP HÌNH U75X40 TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN với quy cách...
image