THÉP TẤM NHẬP KHẨU

THÉP CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA

THÉP CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA gồm các loại sau:
THÉP PERFORM 315, 355, 380, 420, 460...

THÉP PERFORM 500- THÉP TẤM PERFORM 500

Thép PERFORM 500- THÉP TẤM PERFORM 500 là thép cường lực cao với dạng cuộn và tấm có rất nhiều...

THÉP PERFORM 700 - THÉP TẤM PERFORM 700

Thép PERFORM 700 - THÉP TẤM PERFORM 700 là thép cường lực cao với dạng cuộn và tấm có rất nhiều...

THÉP PERFORM XUẤT XỨ ĐỨC

Thép PERFORM là thép cường lực cao với dạng cuộn và tấm có rất nhiều độ cứng khác nhau, dao...

THÉP PERFORM, XABO, N-A-XTRA XUẤT XỨ ĐỨC

Thép PERFORM, XABO, N-A-XTRA gồm các loại sau:
THÉP PERFORM 315, 355, 380, 420, 460, 500, 550, 600...

THÉP TẤM 65G/ 65GE XUẤT XỨ UKRAINAE

Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu Thép tấm 65G/65GE xuất xứ Ukraine theo tiêu chuẩn ГOCT-1050 của Nga...

THÉP TẤM 65MN/ 65X XUẤT XỨ UKRAINAE

Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu Thép tấm 65MN/65X xuất xứ Ukraine theo tiêu chuẩn ГOCT-1050 của Nga...

THÉP TẤM A572

Thép tấm A572 là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm: thép tấm A572-Gr.42...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 100MM/ 100LY/ 100LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 100mm/ 100li/ 100ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 110MM/ 110LY/ 110LI

Thép Tấm a572 Gr50 dày 110mm/ 110li/ 110ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 120MM/ 120LY/ 120LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 120mm/ 120li/ 120ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 130MM/ 130LY/ 130LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 130mm/ 130li/ 130ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 150MM/ 150LY/ 150LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 150mm/ 150li/ 150ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 160MM/ 160LY/ 160LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 160mm/ 160li/ 160ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 180MM/ 180LY/ 180LI

Thép Tấm a572 Gr50 dày 180mm/ 180li/ 180ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 190MM/ 190LY/ 190LI

Thép Tấm a572 Gr50 dày 190mm/ 190li/ 190ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 200MM/ 200LY/ 200LI

Thép Tấm a572 Gr50 dày 200mm/ 200li/ 200ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm...

THÉP TẤM A572 Gr.50 DÀY 80MM/ 80LY/ 80LI

Thép Tấm a572 Gr.50 dày 80mm/ 80li/ 80ly là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao...

THÉP TẤM ASTM A36

Thép tấm ASTM A36 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, JIS G3101, SB410, 3010, EN, GOST, DIN có hàm...

THÉP TẤM ASTM A36

Thép tấm ASTM A36 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, JIS G3101, SB410, 3010, EN, GOST, DIN có hàm...
image