Thép hình U

THÉP HÌNH U100/ THÉP U100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U100/ thép U 100 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP HÌNH U100X50X5 (9.36KG/MÉT) TIÊU CHUẨN A36/SS400 NHẬT BẢN .Hàng nhập...

THÉP HÌNH U120/ THÉP U120 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U120/ thép U 120 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U125/ THÉP U125 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U125x65x6x12m...

THÉP HÌNH U125X65X6X12000MM (13.40KG/MET)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 .Với quy cách U125x65x6x12m có khối lượng 13...

THÉP HÌNH U125X65X6X8 (13.40KG/MET)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP HÌNH U125X65X6X8 (13.40KG/MET) . Với quy cách U125x65x6x8 có khối lượng 13...

THÉP HÌNH U140/ THÉP U140 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U140/ thép U 140 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U150/ THÉP U150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U150x75x6...

THÉP HÌNH U150X75X6.5X12000MM (18.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 . Với quy cách U150x75x6.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U150X75X9X12.5 (24KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP U150X75 - THÉP HÌNH U150X75X9X12.5 . Thép hình U150/ thép U 150 . Với quy...

THÉP HÌNH U160/ THÉP U160 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U160/ thép U 160 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U180/ THÉP U180 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U180/ thép U 180 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U180X68X7X12M (17.5KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U180x75x7x11/ thép U 180x75x7x11 có khối lượng 17kg/mét . CÂY 12M theo...

THÉP HÌNH U180X75X7X11 (21.4KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U180x75x7x11/ thép U 180x75x7x11 có khối lượng 17kg/mét . CÂY 12M theo...

THÉP HÌNH U200/ THÉP U200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200/ thép U 200 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U200X69X5.4X12M (17KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200x69x5.4/ thép U 200x69x5.4 có khối lượng 17kg/mét . CÂY...

THÉP HÌNH U200X71X6.5X12M (18.8KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200x71x6.5/ thép U 200x71x6.5 có khối lượng 18.8kg/mét...

THÉP HÌNH U200X75X8.5X12M (23.5KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200x75x8.5/ thép U 200x75x8.5 có khối lượng 23.5kg/mét...

THÉP HÌNH U200X75X9X12M (24.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200x75x9/ thép U 200x75x9 có khối lượng 24.6kg/mét . CÂY 12M...

THÉP HÌNH U200X76X5.2X12M

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200x76x5.2/ thép U 200x76x5.2 có khối lượng 18.4kg/mét...
image