Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 100X140X6/ HỘP 140X100X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 100x140x6/ hộp 140x100x6 với độ dày 2.5ly, 3ly...

THÉP HỘP 100X150x10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x10x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x2x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x3x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x4x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x5x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x6x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x8x6000mm có...

THÉP HỘP 100X200 / THÉP HỘP 200X100

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100X200 / thép hộp 200x100 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 4ly, 5ly, 6ly...

THÉP HỘP 100X200x10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x2

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x3

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x4

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X200x8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x200x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X250 DÀY 5LY/MM/ 6LY/MM/ 8LY/MM/ 10LY/MM/ 12LY/MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP 100X250 DÀY 5LY/MM/ 6LY/MM/ 8LY/MM/ 10LY/MM...

THÉP HỘP 100X250X12/ THÉP HỘP 250X100X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x250x12/ Thép hộp 250x100x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 100X300/ THÉP HỘP 300X100

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x300 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly. Quy cách cụ thể:
Thép hộp...
image